Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Algemene Voorwaarden Ikbenlactoseintolerant

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Toepasselijkheid

    1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen Ikbenlactoseintolerant en de Klant, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
    1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft de Klant te kennen dat hij/zij akkoord gaat met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
  2. Belangrijke informatie en richtlijnen omtrent het gebruik van de content

Het is niet toegestaan om de foto’s en receptuur van de recepten te kopiëren en elders op internet en/of sociale media te verspreiden. Dit is in strijd met de wet en vormt een inbreuk op het auteursrecht van Ikbenlactoseintolerant. Het is mogelijk dat hiervoor een schadevergoeding wordt geëist indien dit gebeurt.

Het delen van de URL’s of blogberichten, evenals foto’s en receptuur zonder passende bronvermelding, citaten of naamsvermelding, is alleen toegestaan met voorafgaande, uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ikbenlactoseintolerant.

Als je specifieke teksten of afbeeldingen wilt gebruiken om deze te kopiëren, te verspreiden, te dupliceren, te publiceren, te wijzigen, op te slaan, te bewerken, openbaar te maken en/of anderszins te verveelvoudigen, anders dan voor privégebruik, dan dien je hiervoor altijd voorafgaand en uitdrukkelijk schriftelijke toestemming te verkrijgen van Ikbenlactoseintolerant.

Dit geldt ook voor het gebruik van intellectuele eigendomsrechten van Ikbenlactoseintolerant voor commerciële doeleinden. Alle rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot producten, diensten, teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo’s, berusten bij Ikbenlactoseintolerant.

  1. Levering van digitale producten

3.1 Levering van digitale producten geschiedt uitsluitend digitaal, via een downloadlink die beschikbaar wordt gesteld na afronding van de bestelling en betaling.

3.2 De klant aanvaardt dat er geen recht van retour geldt voor digitale producten. Annulering van reeds uitgevoerde en geleverde bestellingen is derhalve niet mogelijk.

3.3 Door het actief instemmen met deze Algemene Voorwaarden tijdens het bestelproces, ziet de Klant af van de wettelijke bedenktijd van 14 dagen zoals bedoeld in artikel 6:230o BW.

  1. Copyright en niet toegestaan gebruik van downloads

4.1 Het intellectueel eigendomsrecht en het wettelijke auteurschap van alle digitale producten blijven te allen tijde bij Ikbenlactoseintolerant.

4.2 Op de digitale producten van Ikbenlactoseintolerant rust copyright. Het is de klant daarom niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming de gekochte digitale producten te kopiëren en/of te verspreiden en/of commercieel te exploiteren.

4.3 Het is de klant niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming “afgeleide werken” te maken door de downloads te modificeren en vervolgens te verspreiden of commercieel te exploiteren.

Aldus opgesteld op 10 maart 2024.

Inge
Ikbenlactoseintolerant

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors