Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Privacyverklaring
Ikbenlactoseintolerant gaat zorgvuldig om met je privacy en de persoonlijke gegevens die je via deze site deelt.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Ikbenlactoseintolerant verwerkt bepaalde persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van deze site en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van deze persoonsgegevens:

Voor en achternaam
Mailadres
IP-adres

Waarom is dat nodig?
Ikbenlactoseintolerant verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het plaatsen van een vraag of reactie op de site
Het versturen van een nieuwsbrief

Hoe lang?
Ikbenlactoseintolerant bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen. Als je een reactie achterlaat, blijven je gegevens in de WordPress-database staan. Wil je dat ze hieruit verwijderd worden? Stuur mij dan een mailtje en het zal binnen 14 dagen gebeuren. Zodra je Ikbenlactoseintolerant via e-mail verzoekt om je reactie of persoonsgegevens te verwijderen, zullen deze binnen 14 dagen worden verwijderd.

Delen met derden
Ikbenlactoseintolerant verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ikbenlactoseintolerant en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info(at)ikbenlactoseintolerant.nl.

Hoe worden de gegevens beveiligd?
Ikbenlactoseintolerant neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info(at)ikbenlactoseintolerant.nl. In het uiterste geval kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via links met deze site zijn verbonden. Ikbenlactoseintolerant kan niet garanderen dat derden op een betrouwbare en veilige manier met je persoonsgegevens omgaan.

Hoe zit het met cookies op deze site?
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Ikbenlactoseintolerant gebruikt de volgende cookies:

Functionele cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Dit zijn analytische, algemene cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Tracking cookies
Deze cookies houden je surfgedrag bij, zodat Ikbenlactoseintolerant passende content en advertenties aanbiedt. Als je deze site voor het eerst bezoekt, wordt je hier toestemming voor gevraagd. Je kunt je browser zo instellen dat deze cookies niet meer worden opgeslagen.

Google Analytics tracking cookies
Op deze site worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als onderdeel van hun Google Analytics service. Ikbenlactoseintolerant heeft hiervoor een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google en laat de IP-adressen van bezoekers anonimiseren. Google kan met deze gegevens bijhouden hoe deze site wordt gebruikt, maar heeft van Ikbenlactoseintolerant geen toestemming gekregen deze gegevens voor andere Google-diensten te gebruiken. De gegevens worden maximaal 26 maanden opgeslagen op de servers van Google. Ikbenlactoseintolerant gebruikt Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet.

Social media cookies
Posts op deze site kun je met buttons delen via social media kanalen als Facebook, Pinterest of Instagram. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens. Lees de privacyverklaringen van de social media partijen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Opgesteld in februari 2024. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde worden aangepast.

Bedrijfsgegevens
Ikbenlactoseintolerant

KvK: 82581614

Adres:
Jan van Foreeststraat 320
3521 TX Utrecht

info@ikbenlactoseintolerant.nl

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors